Wulfenite & Mimetite

Regular price $60.00

IMAGE SHOWN IS This Wulfenite & Mimetite is approximately 1.5" in Height, approximately 1.5" to 2" in length, Weight is approximately 3.1 oz.  Mina Ojuela Mapimi, Durango, Mexico.